Betingelser

DanLotto tilvejebringer serviceydelser over for såvel de enkelte medspillere i klubberne som klubben tilsammen. For at spille med og for DanLotto's serviceydelser er de nedenstående deltagerbetingelser gældende.

1. Generel introduktion, definitioner og bestemmelser

1.1 "En DanLotto konto" er en konto holdt af en af DanLottos kunder, med det formål at varetage spil på forskellige lottosystemer gennem Internettet.

1.2 "En Kontoindehaver" er en kunde hos DanLotto , som har en individuel konto hos DanLotto.

1.3 "Kontrakten" er den kontraktmæssige forbindelse mellem DanLotto og en kontoindehaver følger "DanLotto's Regler", det vil sige "Regler og Betingelser".

1.4 "Siden" er Internet siden hvor alle informationer om DanLotto bliver offentliggjort. Siden er tilgængelig på internetadressen www.danlotto.com

2. Kontoregler

2.1 En person der søger om en DanLotto konto erkender og accepterer;

" Alle definitioner og bestemmelser, som udtrykt under punkt 1 og/eller heri;
" Alle DanLotto regler der i øjeblikket er publiceret på siden, så vel som fremtidige forandringer til DanLotto reglerne, som vil blive publiceret på siden;

2.2 DanLotto reserverer retten til, på alle tider at;

" Nægte at åbne en konto og/eller lukke en eksisterende konto, uden forklaring,
" og /eller Overføre og/eller licensere, uden tidligere notits, retten, ansvaret og/eller operation af en DanLotto konto til en anden juridisk entitet, forudsat at DanLotto garanterer opfyldelsen af den overførte ansvar.

2.3 En person der ansøger om at blive en kontoholder garanterer ikke at være under 18 år.

2.4 En kontoholder garanterer, på alle tidspunkter ikke at være:

" Indbygger på Malta, The Netherlands, Curacao, Aruba, Bonaire, Saba, St Maarten, St Eustatia, St Eustatia, France, USA, Singapore;
" Begrænsede af juridisk kapacitet;
" Fungerende på andres vegne;
" Diagnosticeret Ludoman;
" Indsætte penge som kommer fra kriminelle aktiviteter;
" Indsætte penge gennem et kreditkort, som kontoholderen ikke er autoriseret til at bruge;
" Udøve kriminelle handlinger der involverer en DanLotto konto.

2.5 Hvis en DanLotto konto er blevet åbnet/brugt i violation med klausul 2.3 og/eller klausul 2.4 kan DanLotto og/eller de ledende autoriteter konfiskere penge på en sådan DanLotto konto.

2.6 DanLotto garanterer, på alle tidspunkter at stå for udgifter og betale spilleskatten, på kontraktstedet.

2.7 En kontoindehaver kan kun have en DanLotto konto af gangen.

2.8 Enhver juridisk uoverensstemmelse angående en DanLotto konto og/eller transaktioner lavet i forbindelse med en DanLotto konto bliver afgjort i overensstemmelse med den gældende lov ved stedet, hvor kontrakten er indgået.

3. Abonnementsvilkår

3.1 Ved tilmelding til DanLotto's Lottoservice, tilmelder du dig et løbende abonnement, hvor du automatisk spiller lotto hver uge. Betaling finder sted straks ved tilmelding hos DanLotto.

3.2 Du vil blive opkrævet for fire ugers Lotto ad gangen. Der kan forekomme speciel tilbud hvor du vil blive opkrævet for mindre end fire ugers Lotto ad gangen.

3.3 Betaling foregår via kreditkort eller bankoverførsel. Ved kreditkort vil du automatisk blive opkrævet hver 4 uge.

3.4 Ved bankoverførsel skal du selv sørge for at overføre penge til din DanLotto konto. Du vil modtage en mail når der skal indsættes penge.

3.5 Ret til at afmelde din konto før du har tiltaget i dit første spil. Hvis du kontakter DanLotto og opsiger dit abonnement før du har spillet med først gang skal du blot sende os din bankinformation og DanLotto vil tilbagebetale beløbet du er blevet opkrævet. Dette gælder ikke beløb hvor der gives Lotto for blot 2. kr.

3.6 Du kan til enhver tid opsige dit medlemsskab under abonnementshåndtering på din brugerprofil. Når du opsiger dit abonnement, vil du automatisk spille med til din DanLotto konto er tom. Har du over 250 kr. stående på din DanLotto konto, kan du vælge at få beløbet udbetalt til din bankkonto. Dette skal oplyses ved opsigelsen.

4. Tilgift

4.1 DanLotto afvikler jævnligt kampagner, og de særtilbud om medlemskab der kan være et led i en sådan kampagne, kan ikke benyttes af eksisterende abonnenter, eller abonnenter der har opsagt et abonnement hos DanLotto.

4.2 Tilgift kan bl.a. være gavekort eller signup bonus. Det er kun muligt at få en tilgift pr. person. Tilmelder den samme person sig flere gange, frafalder retten til tilgiften. Du skal inden 30 dage fra tilmeldingen, kontakte DanLotto med henblik på modtagelse af tilgift, ellers frafalder retten til tilgiften.

4.3 Tilgift i form af 2 ugers lotto, kan ikke udbetales til din bankkonto.

5 . Betalingbetingelser

5.1 Betalingsmuligheder:

Kreditkort - Du vil blive opkrævet en gang om måneden på dit kredit kort. Det er kun muligt at betale med VISA og Master Card.

5.2 DanLotto accepterer ikke kontanter sendt direkte til DanLotto.

5.3 Indskud til og udbetaling fra en DanLotto konto skal altid gøres gennem en anerkendt bank eller andet godkendt finansielt institut. Procedurer og betingelser kan variere fra tid til tid såvel som mellem forskellige lande og forskellige banker etc.

5.4 Spillekontoindehavere som overfører penge gennem kreditkort er kun tilladt overførsler til deres egen DanLotto konto med et gyldigt kort udstedt i deres navn.

5.5 Udbetalinger fra en DanLotto konto bliver gjort gennem betalinger adresseret til kontoindehaveren eller overført til kontoindehaverens bank, som adviseret.

5.6 DanLotto opkræver ikke afgifter eller gebyr for udbetalinger.

5.7 Internet spil kan være ulovligt i det område som kontohaveren befinder sig i. Hvis dette er tilfældet er kontoindehaveren ikke autoriseret til at bruge sit kreditkort med Internet spil som formål.

6. Data og sikkerhedsregler

6.1 DanLotto Benytter sig af stærk SSL-kryptering til beskyttelse af data mellem din webbrowser og vores servere. Når data modtages på vores servere transmiteres disse, såfremt det er påkrævet af tredjepart (banker, kreditkort selskaber, betalings opkrævere) via en VPN forbindelse eller en SSL sikret forbindelse. Vores servere befinder sig i et sikeret datacenter og adgangen til serverne er kontrolleret efter strenge regler.

6.2 DanLotto's webservere er PCI-DSS industri compliant. Vores gyldige PCI-DSS cerfifikat kan ses på vores hjemmesides forside. For at kunne beholde vores certificering er vi forpligtet til at bestå periodiske sikkerheds scan afvores servere og andet netværk udstyr fra et tredjepart security company. We stræber altid efter at tilbyde den bedst mulige sikkerhed til vores kunder.

6.3 DanLotto håndterer alle spillekonti med fuld fortrolighed. Denne fortrolighed kan kun brydes i tilfælde af en dom fra en relevant juridisk instans og/eller i tilfældet af an kontoindehaver ikke overholder betingelserne for spil hos DanLotto.

6.4 DanLotto indsamler udelukkende den information om kunderne der er nødvendig for at kunne drive forretningen og levere en god kundeservice. I alle tilfælde hvor du som kunde giver os sådan information, giver du samtidig DanLotto samtykke til at benytte denne information. DanLotto vil aldrig videregive eller sælge nogen former for personlig information til tredje part.

6.5 En kontoindehaver tildeles et personligt kontonummer. Kontoindehaveren benytter sin egen email-adresse og vælger et kodeord. Det er konindehaverens ansvar ikke at dele denne information med andre. Såfremt kontoindehaveren har mistanke om at andre er kommet i besiddelse af denne information, skal kontoindehaveren straks kontakte DanLotto på info@danlotto.com, hvorefter der vil blive genereret nye data til kontoindehaveren.

6.6 For at overholde og sikre DanLottos og kontoindehaverens interesser og sikkerhed
forbeholder DanLotto sig retten til at kræve identifikation og bevis på at kontoindehaverens kreditkort som bruges, er udstedt i samme navn som kontoindehaveren.

6.7 Udbetalinger fra DanLotto kan blive forsinket/udskudt såfremt bestemmese 6.3 er trådt i kraft.

6.8 DanLotto begrænser adgangen til kundeinformation til de medarbejdere og eventuelle agenter som skal bruge denne information til at udføre diverse arbejds funktioiner mv.

7. Prisregulering

7.1 DanLotto forbeholder sig retten til at hæve prisen på medlemskabet såfremt prisen på de services som DanLotto benytter stiger.

8. Fortrydelsesret

Da DanLotto leverer en serviceydelse, tilbydes der ikke fuld returret. DanLotto kan altså ikke returnere en service, som en gang er leveret. Det er derfor vigtigt, at du gør dig bekendt med samtlige DanLotto's betingelser, før du melder dig ind.

9. Gevinster

9.1 Deres gevinster bliver automatisk overført til deres DanLotto konto. Hvis gevinsten er over DKK 250 DKK, vil de blive overført direkte til deres bankkonto.

9.2 Deling af gevinster - Gevinster går 100% til medlemmerne af den vindende klub.

9.3 Såfremt medlemskabet ikke er betalt, forbeholder vi os retten til at tilbageholde gevinster.

9.4 Hvis Deres gevinster er større end DKK 5.000.000 DKK (Fem millioner kroner), vil gevinsten blive udbetalt med DKK 5.000.000 DKK (Fem millioner kroner) pr. år indtil hele gevinsten er udbetalt.

10. Systemerne

10.1 DanLotto tilbyder en række forskellige Lotto systemer. Du kan læse mere om de enkelte systemer ved at klikke på menuen systemer i toppen af hjemmesiden.

11. Licens

11.1 Denne hjemmeside ejes og drives af ADM Management Ltd, Vyzantio 11, 1st floor, 2064 Strovolos, Nicosia, Cyprus. ADM Management Ltd. bruger spillelicensen fra sit holdingselskab Line Media Network NV, Curaçao.

12. Tilmeldingsfrist

Som udgangspunkt kan du tilmelde dig DanLotto hele døgnet rundt. Dog skal vi henlede din opmærksomhed på, at tilmeldinger på mindre en 2 timer før en udtrækning ikke garanteres deltagelse i den pågældende udtrækning. Derfor kan nye medlemmer, som tilmelder sig i dette tidsrum, ikke gøre krav gældende på eventuelle præmier, som bliver udtrukket den pågældende udtrækning.

13. Nyhedsservice

Du kan frit vælge, om du ønsker at modtage e-mails fra DanLotto . Du kan til enhver tid til- eller afmelde dig denne service. Disse e-mails indeholder nyt fra lottoklubberne samt information om eventuelle nye tiltag.

14. Accept af betingelser

14.1 Når du tilmelder DanLotto og hver kan du tilmelder dig et system eller en kupon accepterer du også DanLotto's nuværende betingelser og vilkår. Hvis du ikke kan kan acceptere betingelserne skal du ikke lade dig registere som kunde. DanLotto forbeholder sig retten til at ændre i betingelser og vilkår for abonnementer til enhver tid. Derfor anbefaler vi kunderne at løbende at holde sig opdateret om DanLotto's betingelser og vilkår samt ændringer hertil.

15. Diverse

15.1 Alle referencer I Betingelserne til ental skal inkludere flertal og omvendt, og alle referencer til "den" skal inkludere "en/et" og omvendt.

16. Disclaimer

16.1 DanLotto tilbyder ikke råd til spillekontoindehavere. DanLotto rådgiver heller ikke spillekontoindehavere i skattemæssige og juridiske spørgsmål.

16.2 I tilfælde af at klausul 6.1 er blevet brudt, erkender DanLotto ikke noget ansvar for givne råd.

16.3 DanLotto erkender eller accepterer intet ansvar for "skade" for kontoindehaveren og/eller tredjepart:

forårsaget direkte eller indirekte, af enhver fejl, trykfejl, misforståelse, hørefejl, fejllæsning eller fejloversættelse, stavefejl, , transaktion fejl, teknisk fejl, registreringsfejl, manifest fejl Force Majeure og/eller lignende pågjort skade, direkte eller indirekte, af tredjepart;
Skabt ved brud på DanLotto regler;
Finansiel risiko eller tab, inklusive ændringer i vekselkursen og/eller På grund af juridisk forsømmelighed;

16.4 DanLotto reserverer retten til, på alle tidspunkter, at behandle uenigheder ved egen diskretion i henhold til alle rimeligheds principper.

17. Ophavsret

Alt materiale på vores webside i form af tekster, grafiske udformninger, design m.v. er ophavsretligt beskyttet.

19. Ansvarligt spil

De fleste mennesker spiller for deres fornøjelses skyld, men der er visse mennesker, for hvem spillelidenskab er et problem, der kan forårsage økonomisk og personlig ruin.

DanLotto forpligter sig til at skabe et sikkert miljø for lottospillere, hvor de kan købe og styre deres lottosedler online, og til ikke at tilskynde til overdrevet spil eller til spil ud over spillerens egen økonomiske formåen.

Brug for hjælp?

GamAid (http://www.gamaid.com/) er en organisation, der tilbyder online support til spillere verden over. Her kan spillere lufte deres spillebekymringer til kvalificerede konsulenter via en online chat-funktion eller e-mailfunktion.

HelpGuide.org's Gambling Addiction & Problem Gambling rådgiver om både advarselstegn og hjælpemuligheder.

Selvvalgt eksklusion

Hvis du ønsker at blive udelukket fra at bruge vores tjeneste, kan du kontakte os og anmode om selvvalgt eksklusion.

Kundeservice

VISA VISA Electron Maestro Mastercard
www.danlotto.com er sikret med SSL-teknologi. Vi opfordrer til ansvarligt spil.